شهرها بعنوان كانون تمركز، فعاليت و زندگي انسان ها براي اينكه بتوانند پايداري خود را تضمين كنند چاره اي جز پذيرش ساختار و كاركردي متاثراز سيستم هاي طبيعي ندارند. در اين ميان فضاي سبز به عنوان جزء ضروري و لاينفك پيكره يگانه شهرها در متابوليسم آن ها نقش اساسي دارندكه كمبود آن ها مي تواند اختلالات جدي درحيات شهرها بوجود آورد. توجه به فضاي سبز بطور عام به عنوان ريه هاي تنفسي شهرها تعريف اغراق آميزي از كاركردهاي آن نيست ، بلكه اين تشبيه بيان كننده حداقل كاركرد آن در مفهوم اكولوژيك شهرها به شمار مي رود
اميد است شهرهاي ما بر اساس مفاهيم علمي شهر سازي نوين، ضرورت هاي فرهنگي، هويت ملي مبتني بر مكان يابي صحيح ، طرح ريزي زيست محيطي ، استقرار صحيح و بي عيب و نقص كليه اجزاء و هم پيوندي منطقي آن ها با يكديگر و با كليت شهر ، ارزيابي پيامدهاي توسعه شهري و نظارت پيوسته بر كليه فرايندهاي شهر بر پايه يك استراتژي ملي بنا شده و طوري ساخته ، پرداخته وآراسته شود كه شايستگي هاي يك زيستگاه جامعه انساني رو به رشد و پويا را داشته باشد . بدین جهت اين شركت با توجه به تجارب و كاركرد چندین ساله در زمينه مشاوره ، طراحي ،ا حداث، نگهداري فضاي سبز ، محوطه سازي ، نور پردازي ،ارائه سيستم هاي آبياري قطره اي و باراني و ........ با داشتن كادری مجرب و جوان از متخصصين فضاي سبز ،پرسنل فني و دارا بودن امكانات و تجهيزات لازم سعي بر اين نموده تا با بهرگيري هرچه بيشتر و بهتر از علوم روز در اين راستا قدم نهاده تا بتواند نقشی گويا تر در ارائه خدمات و رشد روز افزون فضای سبز جامعه خویش داشته باشد